top of page
Hvordan tjene mer penger?: News

Aktuelt

Hva  er egentlig sirkulærøkonomi?

 

Dette er et begrep som blir benyttet og ikke alle er fortrolige om hva dette betyr. Men hva mener vi med sirkulærøkonomi? Kjernen i en sirkulærøkonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette vil si at vi må benytte fornybare energikilder og råvarer samt ha effektive systemer som gjør dagens avfall om til råvarer i framtiden. Les mer på https://gemini.no/

Innovasjon

 

Innovasjonsbegrepet blir ofte brukt i ulike sammenhenger uten at det trenger å gi en korrekt mening. En god definisjon på innovasjon er at dette er en nyskaping av en tjeneste eller produkt som kommersialiseres. Dvs. det nye produktet eller tjenesten må kunne gi inntekter altså ha et marked som er villig til å betale for dette.

Vanlige feil ved prosjektledelse

Den vanligste feilen ved prosjektplanleggingen er at den konsentrerer seg om detaljene og er spekket med et språk som de fleste ikke er komfortabel med. Dette medfører at de som deltar fra organisasjonen for øvrig ikke føler de har noe å bidra med. Det blir fokus på detaljer framfor de store linjene. Det kan være bedre å diskutere milepæler altså tilstander i stedet for detaljene i prosjektplanleggingen.

Hvordan tjene mer penger ?

 

Mange bedrifter driver med dårlig lønnsomhet og tapper egenkapitalen år etter år. Det er forbausende få som stopper opp og gjennomgår forretningsmodellen for å se om de burde foreta endringer i driften. Vi i Flasnes Consulting Services AS kan hjelpe til med å stille de rette spørsmålene.

bottom of page