Prosjektledelse

Trenger din virksomhet en erfaren prosjektleder som kan lede ditt prosjekt fram til suksess, eller er du usikker på hvordan et prosjekt bør gjennomføres?

Prosjektledelse deles ofte i to hovedgrupper:

  • den tekniske måten (oppgaveperspektivet)

  • organisasjonsprinsippet

Den tekniske prosjektmåten defineres av PMBOK® som "en tidsbegrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller tjeneste. Etter organisasjonsprinsippet er et prosjekt "... en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag på dennes vegne."

Vi har lang erfaring med begge typer prosjektledelse og kan utføre dette eller hjelpe deg med dette.

En enkel metodikk er PLP-metoden (se Innovasjon Norge, brosjyre). Denne metodikken har vi benyttet siden år 2000. Gjennom masterstudie ved Handelshøyskolen BI i Oslo har firmaet fått ny kunnskap som favner noe bredere, med spesiell vekt på prosjektledelse etter organisasjonsprinsippet.

Vi utfører også evalueringer, konsekvensutredninger og usikkerhetsanalyser.