top of page

Prosjektledelse

Trenger din virksomhet en erfaren prosjektleder som kan lede ditt prosjekt fram til suksess, eller er du usikker på hvordan et prosjekt bør gjennomføres?

Prosjektledelse deles ofte i to hovedgrupper:

  • den tekniske måten (oppgaveperspektivet)

  • organisasjonsprinsippet

Den tekniske prosjektmåten defineres av PMBOK® som "en tidsbegrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller tjeneste. Etter organisasjonsprinsippet er et prosjekt "... en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag på dennes vegne."

Vi har lang erfaring med begge typer prosjektledelse og kan utføre dette eller hjelpe deg med dette.

En enkel metodikk er PLP-metoden (se Innovasjon Norge, brosjyre). Denne metodikken har vi benyttet siden år 2000. Gjennom masterstudie ved Handelshøyskolen BI i Oslo har firmaet fått ny kunnskap som favner noe bredere, med spesiell vekt på prosjektledelse etter organisasjonsprinsippet.

Vi utfører også evalueringer, konsekvensutredninger og usikkerhetsanalyser.

bottom of page