top of page

SkatteFUNN

 

"SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU)"

Kilde: www.forskningsradet.no

 

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning, der støtten gis som fradrag i skatt, for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Målet er å utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Fradraget er på inntil 20 prosent for små og mellomstore bedrifter (SMB) og 18 prosent for store bedrifter.

Ordningen gjelder alle næringer og selskapsformer, uten begrensninger på antall ansatte, omsetning eller med for tema for prosjektet, så lenge det er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

​​

Vi tilbyr:

  • å hjelpe bedriften med alt fra A-Å i søknadsprosessen.

  • fakturerer ikke før et vedtak om skattefradrag foreligger, og da etter medgått tid som avtalt på forhånd.

bottom of page